درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهناز توکلی فر

مهناز توکلی فر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی ارشد زبان فرانسه (گرایش مترجمی) از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس بمدت 10 سال در آموزشگاه ها و خصوصی
  • سابقه تدریس خصوصی فرانسوی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس بمدت 10 سال در آموزشگاه ها و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!