درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهناز توکلی فر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی ارشد زبان فرانسه (گرایش مترجمی) از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس بمدت 10 سال در آموزشگاه ها و خصوصی
  • سابقه تدریس خصوصی فرانسوی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهناز توکلی فر

زبان فرانسه دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

180,000 تومان

زبان فرانسه دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

180,000 تومان

زبان فرانسه دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

180,000 تومان

سابقه تدریس بمدت 10 سال در آموزشگاه ها و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!