درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حمیدرضا ابراهیمیان

حمیدرضا ابراهیمیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ایمونولوژی پزشکی از دانشگاه تهران
  • 8 سال تدریس دروس علوم و زیست همه مقاطع به صورت خصوصی
  • سابقه تدریس به عنوان دستیار استاد در دانشگاه
  • رتبه یک کشوری در کنکور دکتری تصویربرداری پزشکی و ایمنی شناسی پزشکی سال 1398

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

8 سال تدریس دروس علوم و زیست همه مقاطع به صورت خصوصی

سابقه تدریس به عنوان دستیار استاد در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!