درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
ناصر خسروی

ناصر خسروی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  • سابقه 8 سال تدریس دروس شیمی متوسطه و دانشگاهی به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 8 سال تدریس دروس شیمی متوسطه و دانشگاهی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!