درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
داریوش نادری

داریوش نادری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
  • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
  • دبیر رسمی اموزش و پرورش
  • سابقه تدریس در اموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دبیر رسمی اموزش و پرورش

سابقه تدریس در اموزشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!