درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محبوبه ابوالحسنی

محبوبه ابوالحسنی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی هنرهای تجسمی از دانشگاه الزهرا
  • تدریس هنر در مدرسه مقطع راهنمایی
  • عضو تیم پاسخگو به داوطلبان در آموزشگاه کنکور شفیعی
  • رتبه 3 رقمی کنکور کارشناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

عضو تیم پاسخگو به داوطلبان در آموزشگاه کنکور شفیعی

تدریس هنر در مدرسه مقطع راهنمایی

ویدیو وجود ندارد!