درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سیدحسین ساداتی

سیدحسین ساداتی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • 31 سال تدریس در کانون زبان ایران
  • 2 سال تدریس در بانک صادرات
  • 2 سال تدریس در نیروهوایی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

2 سال تدریس در بانک صادرات

31 سال تدریس در کانون زبان ایران

2 سال تدریس در نیروهوایی

مترجم رسمی دادگستری

مترجم کتب علمی

ویدیو وجود ندارد!