این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نسرین شمس

نسرین شمس

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کاردانی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

ویدیو وجود ندارد!