درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد فتحعلی

محمد فتحعلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
سابقه 20 سال تدریس دفاع شخصی و هنر رزمی
  • مربی بین المللی هنرهای رزمی از سال 2005
  • سابقه 21 سال تدریس دفاع شخصی و هنرهای رزمی مختلف
  • همکاری با مدارس غیرانتفاعی در مناطق مختلف تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مربی بین المللی هنرهای رزمی از سال 2005

سابقه 21 سال تدریس دفاع شخصی و هنرهای رزمی مختلف

دفاع انواع سلاح سرد، استفاده از وسائل محیط در درگیری(برای دفاع)

همکاری با مدارس غیرانتفاعی در مناطق مختلف تهران

معلم ورزش

مربی رسمی فدراسیون ورزش های رزمی و فدراسیون ووشو

ویدیو وجود ندارد!