درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مصطفی خدابنده اویلی

مصطفی خدابنده اویلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی دبیری شیمی از دانشگاه فرهنگیان
  • 4 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در مدارس شاهد و نمونه دولتی تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدارس شاهد و نمونه دولتی تهران

4 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!