درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مجید ارجمندی

مجید ارجمندی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
  • 14 سال تدریس نرم افزار اتوکد از مقدماتی تا پیشرفته
  • 2 سال در شرکت هورآهیانه
  • تدریس به محصلین هنرستان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس به محصلین هنرستان

2 سال در شرکت هورآهیانه

14 سال تدریس نرم افزار اتوکد از مقدماتی تا پیشرفته

ویدیو وجود ندارد!