درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حمیدرضا امامی

حمیدرضا امامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی به عنوان مدرس کلاس تقویتی
  • سابقه تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی به عنوان مدرس کلاس تقویتی

سابقه تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!