درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سید آرش معصومی نائینی

سید آرش معصومی نائینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • 4 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی
  • رتبه 2 رقمی در کنکور کارشناسی ارشد- آی تی
  • رتبه 3 رقمی در منطقه 1 کنکور کارشناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس دروس ریاضی متوسطه اول به صورت خصوصی

4 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی

ویدیو وجود ندارد!