درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
یاسمن جاوید محمد پور

یاسمن جاوید محمد پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی محیط زیست از دانشگاه فردوسی مشهد
  • سابقه تدریس دروس ریاضی و فیزیک و شیمی متوسطه دوم به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس دروس ریاضی و فیزیک و شیمی متوسطه دوم به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!