درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مبینا مبارکی

مبینا مبارکی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه غیرانتفاعی
  • 2 سال سابقه در تدریس پایتون در کلاس های خصوصی و عمومی
  • T.A (دستیار آموزشی ) در درس های طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی و پایتون
  • تدریس در کارگاه های آموزشی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

2 سال سابقه در تدریس پایتون در کلاس های خصوصی و عمومی

تدریس در کارگاه های آموزشی

T.A (دستیار آموزشی ) در درس های طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی و پایتون

ویدیو وجود ندارد!