درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مریم نیک نژاد

مریم نیک نژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
25 سال سابقه تدریس دروس تخصصی رشته گرافیک و نقاشی هنرستان
  • گذراندن بیش از 40 دوره تخصصی هنری و تکنیک
  • تدریس خصوصی تکنیک‌های نقاشی و تصویرسازی
  • تدریس،بعنوان مدرس کارگاه‌های تخصصی شهرستان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

25 سال سابقه تدریس دروس تخصصی رشته گرافیک و نقاشی هنرستان

تدریس خصوصی تکنیک‌های نقاشی و تصویرسازی

تدریس هنر در دانشگاه فرهنگیان

تدریس بعنولن مدرس هنر در دوره های کوتاه مدت فرهنگیان

تدریس،بعنوان مدرس کارگاه‌های تخصصی شهرستان

گذراندن بیش از 40 دوره تخصصی هنری و تکنیک

ویدیو وجود ندارد!