درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهشید مردیها

مهشید مردیها

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد روانشناسی (گرایش بالینی) از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
  • 7 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • معلم خصوصی اول و دوم و سوم دبستان
  • تدریس برای کودکان دارای اختلال یادگیری و پیش فعال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

معلم خصوصی اول و دوم و سوم دبستان

7 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

تدریس برای کودکان دارای اختلال یادگیری و پیش فعال

ویدیو وجود ندارد!