درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهدیه رضایی راد

مهدیه رضایی راد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه 4 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • تدریس در مدرسه علامه طباطبایی
  • همکاری در برگزاری کارسوق های شناختی در مدرسه فرزانگان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدرسه علامه طباطبایی

همکاری در برگزاری کارسوق های شناختی در مدرسه فرزانگان

سابقه 4 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!