این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا نصر

زهرا نصر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه اصفهان
  • بیش از 5 سال تدریس فیزیک به صورت خصوصی
  • تدریس خصوصی در آموزشگاه گزینه برتر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

بیش از 5 سال تدریس فیزیک به صورت خصوصی

تدریس خصوصی در آموزشگاه گزینه برتر

ویدیو وجود ندارد!