درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فاطمه نویدی

فاطمه نویدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • تدریس خصوصی زیست متوسطه دوم
  • مشاور تحصیلی در قلم چی
  • افتخار تحصیلی: رتبه1 در کارشناسی و کارشناسی ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مشاور تحصیلی در قلم چی

تدریس خصوصی زیست متوسطه دوم

ویدیو وجود ندارد!