این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
لادن پورداود

لادن پورداود

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
16 جلسه موفق
دارای مدرک زبان آلمانی گوته سطح B1
  • 2 سال تدریس زبان آلمانی در موسسات پردیسان و خصوصی
  • تضمین قبولی در آزمون های b1 و b2
  • تدریس کتاب های مختلف

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس کتاب های مختلف

تضمین قبولی در آزمون های b1 و b2

2 سال تدریس زبان آلمانی در موسسات پردیسان و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!