درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نسیم رحمانی

نسیم رحمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دکترا بیوتکنولوژی از دانشگاه شیراز
  • 7 سال تدریس زیست در دانشگاه
  • تدریس زیست متوسطه دوم به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

7 سال تدریس زیست در دانشگاه

تدریس زیست متوسطه دوم به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!