درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
پیام سرداری

پیام سرداری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
  • افتخار تحصیلی: رتبه 7 کشوری دکتری تخصصی
  • رتبه 7 کشوری دکتری تخصصی و پژوهشگر برتر کنفرانس بین اللملی دانشگاه کلن (آلمان) (ICBFA)
  • افتخار تحصیلی: پژوهشگر برتر کنفرانس بین اللملی دانشگاه کلن (آلمان) (ICBFA)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

استاد (دانشیار) دانشگاه آزاد اسلامی تهران

تدریس با متد (Mastery Learning)

مدرس زیست کنکور و دبیرستان

ویدیو وجود ندارد!