درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمود شیرازی

محمود شیرازی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
  • افتخار تحصیلی: دارای مدرک زبان آلمانی سطح B1

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس زبان آلمانی تا سطح متوسط به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!