درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فرهاد محدث

فرهاد محدث

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
کارشناسی رشته علوم از دانشگاه UBC کانادا
  • سابقه 11 سال تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه و خصوصی
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • مدیر و موسس و مدرس دو شعبه آموزشگاه زبان سپهر
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مدیر و موسس و مدرس دو شعبه آموزشگاه زبان سپهر

سابقه 11 سال تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه و خصوصی