درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مجتبی یزدانی

مجتبی یزدانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
مدرک مرتبط تلاوت و روخوانی قرآن
  • سابقه بیش از 20 سال تدریس تلاوت و روخوانی به صورت خصوصی و مراکز قرآنی
  • تدریس قرآن به صورت روخوانی روان خوانی تجوید ترتیل صوت و لحن اذان و تواشیح

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه بیش از 20 سال تدریس تلاوت و روخوانی به صورت خصوصی و مراکز قرآنی

ویدیو وجود ندارد!