درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زینب کریمی

زینب کریمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز
  • 9 سال تدریس به صورت خصوصی و آموزشگاه
  • تدریس در موسسه آموزش عالی زند
  • تدریس در آموزشگاه زبان بهار

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تصحیح آزمون های ماک آیلتس در اکسین چنل

سوپروایزر آموزشی در اکسین چنل

تدریس در موسسه آموزش عالی زند

تدریس در موسسه آموزش عالی فاضل

تدریس در آموزشگاه زبان بهار

تدریس در آموزشگاه زبان مدرس

9 سال تدریس به صورت خصوصی و آموزشگاه

ویدیو وجود ندارد!