درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
خلیل علیزاده

خلیل علیزاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد
  • سابقه تدریس دروس فیزیک متوسطه دوم به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس دروس فیزیک متوسطه دوم به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!