درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهدی احمدی

مهدی احمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی از دانشگاه شاهد
  • کارشناسی رشته هوشبری از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • سابقه تدریس زیست متوسطه دوم به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تجربه تدریس کمک های اولیه

سابقه تدریس زیست متوسطه دوم به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!