درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فاطمه ردائی

فاطمه ردائی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • مشاوره تحصیلی و تدریس خصوصی علوم متوسطه اول
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بامعدل 18/70

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مشاوره تحصیلی و تدریس خصوصی علوم متوسطه اول

ویدیو وجود ندارد!