این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا خرسند

زهرا خرسند

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • افتخار تحصیلی: معدل 19.59 کارشناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

معلم رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!