درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

آرزو دهقانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه خوارزمی تهران
  • کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه مراغه
  • افتخار تحصیلی: تدریس به صورت حق التدریس در دانشگاه
  • افتخار تحصیلی: رتبه برتر رشته شیمی دانشگاه مراغه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط آرزو دهقانی

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شیمی معدنی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

زبان تخصصی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!