درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا مالمیر

زهرا مالمیر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی
  • 3 سال تدریس زبان فرانسوی به صورت خصوصی
  • تدریس در آموزشگاه ایرانمهر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در آموزشگاه ایرانمهر

3 سال تدریس زبان فرانسوی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!