رقیه منافی

رقیه منافی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 2 نظر)

تدریس آنلاین

7 جلسه موفق

دانشجوی دکترا مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی ساری

سابقه 11 سال تدریس خصوصی دروس ابتدایی ، دانشگاهی

سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

درباره استاد

باسلام بنده از ابتدایی به عنوان دانش اموز نمونه و شاگرد اول و دوم تا متوسطه می شدم و به عنوان نماینده کلاس همیشه معرفی می شدم . رئیس شورای دانش آموزی می شدم و از 1386 هم دروس خصوص انجام می دهم جوان نمونه و برتر سال 86/89 معرفی شدم ....

سابقه 11 سال تدریس خصوصی دروس ابتدایی ، دانشگاهی

سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

تلفن پشتیبانی
021-91005343