درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

خدیجه برادر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه کردستان
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه نیشابور
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی
  • رتبه اول استارتاپ در سال 1395 در نیشابور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط خدیجه برادر

اصول حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

متون حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!