این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
میلاد علی زاده

میلاد علی زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا مهندسی پلیمر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • افتخار تحصیلی: اتمام دوره دکتری مهندسی پلیمر با معدل 19/50
  • افتخار تحصیلی: اتمام دوره ارشد مهندسی شیمی-گرایش پلیمر در سه ترم با معدل 17

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دانشگاه های کشور مثل فردوسی مشهد، علوم و تحقیقات تهران و تهران جنوب و...

ویدیو وجود ندارد!