درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمدرضا نوروزی

محمدرضا نوروزی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
دکترا مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سابقه 5 سال تدریس دروس ریاضی و علوم و شیمی به صورت خصوصی
  • سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • رتبه برتر کنکور سراسری و دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی

5 سال تدریس دروس ریاضی و علوم و شیمی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!