درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
اسماعیل سامی

اسماعیل سامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
3 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی ورامین و پیشوا
  • سابقه 25 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 25 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!