درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
وحید محمدیان

وحید محمدیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه پیام نور
  • سابقه 2 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • معلم نمونه
  • ساده سازی مطالب درسی و یادگیری به صورت بلند مدت

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 2 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

معلم نمونه

ویدیو وجود ندارد!