درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
یوسف نیکخو

یوسف نیکخو

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه فرهنگیان
  • معلم رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

معلم رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!