درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
معصومه ایروانی

معصومه ایروانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی گرافیک از دانشگاه تهران
  • 35 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه هنر و نقاشی
  • 9 سال سابقه تدریس در دانشگاه تهران، دانشکده ی هنر های زیبا
  • طراح نقاشی های دیواری در سطح شهر تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

9 سال سابقه تدریس در دانشگاه تهران، دانشکده ی هنر های زیبا

طراح نقاشی های دیواری در سطح شهر تهران

35 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه هنر و نقاشی

آموزش خوشنویسی با خودکار

ویدیو وجود ندارد!