درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

عرفان جعفری فتح

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری -
4 جلسه موفق
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • آموزگار و معلم رسمی آموزش و پرورش
  • استفاده از به روز ترین و معتبرترین منابع آموزشی را بررسی، و جامع ترین و کاربردی ترین نکات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عرفان جعفری فتح

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

آموزگار و معلم رسمی آموزش و پرورش

دیدگاه دانش آموزان درباره عرفان جعفری فتح

میانگین امتیازات: 5.00 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

زهیر سوها

(7 روز پیش)
امتیاز: 5 از 5

پسرم راضی بود

ریاضی سوم ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!