درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حسن اسحقی کناری

حسن اسحقی کناری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دکترا ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • بیش از 20 سال تدریس در دانشگاه های دولتی آزاد پیام نور و غیر انتفاعی تن مازندران و خراسان
  • سابقه تدریس خصوصی
  • عضو هیات علمی رسمی دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

بیش از 20 سال تدریس در دانشگاه های دولتی آزاد پیام نور و غیر انتفاعی تن مازندران و خراسان

سابقه تدریس خصوصی

عضو هیات علمی رسمی دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!