درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

الناز طاهری

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
4 جلسه موفق
کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه پیام نور
  • کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه 2 سال تدریس در موسسات و اموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط الناز طاهری

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی تجزیه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی تجزیه دستگاهی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی معدنی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

بیوشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی تجزیه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی تجزیه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

صنایع غذایی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

بیوشیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

میکروبیولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

میکروبیولوژی مواد غذایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

موازنه انرژی و مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس در موسسات و اموزشگاه ها

دیدگاه دانش آموزان درباره الناز طاهری

5 از 3.5 2 نفر امتیاز داده اند.

3.5
3.5
0
4

مائده حمیدیا

1 ماه پیش

خیلی خوب بود

بیوشیمی

ایدا غزالی

3 ماه پیش

ضعیف بودند و بیشتر حالت روخوانی از جزوه داشت تا تدریس

شیمی تجزیه

ویدیو وجود ندارد!