این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
تینا شیدایی منش

تینا شیدایی منش

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
مربی سوله های الزهرا مناطق 3 و 4 شهرداری
  • مربی و کمک مربی خانه والیبال و باشگاه حجاب و مدرسه والیبال تهران
  • افتخار تحصیلی: 13 مدال کشوری و استانی در رشته والیبال و بیش از 100 مسابقه استانی و کشوری
  • افتخار تحصیلی: عضویت در تیم های کشوری نفت و شهرداری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مربی سوله های الزهرا مناطق 3 و 4 شهرداری

مربی و کمک مربی خانه والیبال و باشگاه حجاب و مدرسه والیبال تهران

ویدیو وجود ندارد!