درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
ستار منصوری

ستار منصوری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه پیام نور ساوه
  • سابقه 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!