درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مرتضی محمدی

مرتضی محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
سابقه تدریس خصوصی تنبور به مدت 8 سال
  • دکترا مهندسی هوافضا از دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس خصوصی تنبور به مدت 8 سال

سابقه تدریس موسیقی در اموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!