درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مرتضی محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرمان
سابقه تدریس خصوصی تنبور به مدت 8 سال
  • دکترا مهندسی هوافضا از دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مرتضی محمدی

تنبور

قیمت جلسه : (30 دقیقه)

55,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی تنبور به مدت 8 سال

سابقه تدریس موسیقی در اموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!