درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
امیر اسدی

امیر اسدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • 5 سال تدریس برنامه نویسی در موسسات
  • افتخار تحصیلی: کسب مدرک پایتون

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

7 سال فعالیت و تجربه کاری برنامه نویسی پایتون

5 سال تدریس برنامه نویسی در موسسات

ویدیو وجود ندارد!