سپیده ابراهیمی

سپیده ابراهیمی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی زبان روسی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مترجمی زبان روسی از دانشگاه تربیت مدرس

تسلط کامل بر روی انواع روش های تدریس زبان روسی

تدریس برای آمادگی آزمون های پادفک، A2 ،A1،ТРКИ و آزمون های ورودی دانشگاه ها

درباره استاد

سابقه تدریس بیش از 5 سال به دانشجویان، دانش آموزان، بازرگانان و ... به صورت خصوصی و آموزشگاهی تسلط کامل بر روی انواع روش های تدریس زبان روسی تدریس برای آمادگی آزمون های پادفک، A2 ،A1،ТРКИ و آزمون های ورودی دانشگاه ها آموزش ویژه پادفک تدریس در سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته تدریس زبان روسی به دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و دارو سازی در روسیه و بلاروس و اوکراین

تسلط کامل بر روی انواع روش های تدریس زبان روسی

تدریس برای آمادگی آزمون های پادفک، A2 ،A1،ТРКИ و آزمون های ورودی دانشگاه ها

سابقه تدریس بیش از 5 سال به دانشجویان، دانش آموزان، بازرگانان و ... به صورت خصوصی و آموزشگاهی

آموزش ویژه پادفک

تدریس در سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته

تدریس زبان روسی به دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و دارو سازی در روسیه و بلاروس و اوکراین

تلفن پشتیبانی
021-91005343