درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
میلاد مرامی

میلاد مرامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  • سابقه 2 سال تدریس دروس شیمی به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 2 سال تدریس دروس شیمی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!