درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

هوشنگ گوهرچینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا بیوتکنولوژی از دانشگاه زنجان
  • سیزده سال تدریس در دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه
  • سابقه تدریس خصوصی دروس زیست شناسی
  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه مازندران
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط هوشنگ گوهرچینی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000
20٪
152,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000
20٪
152,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
20٪
168,000 تومان

دریافت لوح تقدیر از نفرات برتر کنکور

سیزده سال تدریس در دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه

سابقه تدریس خصوصی دروس زیست شناسی